A II. Szegedi Repülőnapok és Légiparádé házirendje

Szegedi Repülőnapok és Légiparádé Házirend

A Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (SZKT) által szervezett Szegedi Repülőnapok és Légiparádé (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A Rendezvényre történő belépéssel automatikusan elfogadásra kerül a Rendezvényre vonatkozó Házirend. A Rendezvény és a hozzá kapcsolódó összes szolgáltatás biztonságos és átlátható módon kerül működtetésre.

A Rendezvény helyszíne: Szeged, Regionális Repülőtér
A Rendezvény időtartama: 2017. szeptember 15-17.

 1. A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.
  A pénteki napijegy 2017.09.15. 14:00-tól 2017.09.15. 20:30-ig érvényes.
  A szombati napijegy 2017.09.16. 8:00-tól 2017.09.16. 20:30-ig érvényes.
  A vasárnapi napijegy 2017.09.17. 8:30-tól 2017.09.17. 15:00-ig érvényes.

A Bérlet 2017.09.15. 14:00-tól 2016.09.17. 15:00-ig érvényes, a napijegyeknek megfelelő napi érvényesség mellett.

 1. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a SZKT belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott ragasztású, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az SZKT nem pótolja vagy cseréli.
 2. Az SZKT a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

 1. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra kötelező. A gyermekkarszalagra a kísérőnek kötelessége ráírni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét. A gyermekkarszalagokat belépés során lehet igényelni.
  A 16. (tizenhatodik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
 2. A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.
 3. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvény területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség.
 4. A Rendezvény területére az SZKT által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. A Rendezvény megközelítéséhez az SZKT különjáratainak igénybevétele javasolt.
 5. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető kutyák léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által.

A kutyákat a Rendezvény területére behozni nem ajánlott.

Kutyákat a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:

 1. érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással,
 2. egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
 3. póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a kutya nem hozható be. Kutya behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani.

Az SZKT fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására.

Az SZKT javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott.

A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

 1. A Rendezvény területén a Látogató és a repülés biztonsága érdekében tilos a kordonnal, kordonszalaggal elkerített területre lépni. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a Rendezvény területéről.
 2. A Rendezvény területén a SZKT megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a pénztárnál teheti meg.
 3. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően.

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
Az  SZKT kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

 1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek az SZKT, valamint a SZKTtól engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az SZKT, valamint a SZKTtól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
 2. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az SZKT kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
 3. A Rendezvény területén – a Rendezvény főbejárata előtti területet is ideértve – az SZKT előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 5. A Rendezvényen az SZKT által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

Mindazonáltal az SZKT fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. Az SZKT jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá az SZKT fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. Az SZKT kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes.  Abban az esetben, ha az SZKT egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha az SZKT egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

 1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve a felett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a SZKT előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a SZKTval előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.
 2. A SZKT kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
 3. A Rendezvényen az SZKT nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt.
 4. A kijelölt parkolókban az SZKT nem biztosít őrzést, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az SZKT felelőssége kizárt.
 5. A Rendezvényt a SZKT rossz idő esetén is megtarthatja, Látogató elfogadja, hogy a repülés biztonságát nem veszélyeztető időjárás, és szabályokban előírt feltételek teljesülése esetén kerül minden program megtartásra

A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt az SZKT-t a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

 1. Az SZKT a programváltoztatás jogát fenntartja.
 2. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett Pénztár, illetve Infopont munkatársaihoz lehet fordulni.
 3. A talált tárgyak a térképen feltüntetett Infopont munkatársainak adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

Jó szórakozást kívánunk!

Szegedi Közlekedési Társaság

megosztás Vissza
 • Ajándéktárgyak

  Szeged-repülőtér
  Póló, 100 éves Póló, 100 éves a Szegedi Repülőtér
  Tovább
 • Ajándéktárgyak

  Szeged-repülőtér
  Póló logóval Póló, a Szegedi Repülőtér logójával
  Tovább
 • Ajándéktárgyak

  Szeged-repülőtér
  100 év a Tisza fölött Pusztai János – Dr. Ványai László 100 év a Tisza fölött 336…
  Tovább

Közlekedés

Parkolás

Kapcsolat

Pilot info