Jogszabályok

 1. 1995. évi  XCVII. tv. a légi közlekedésről
 2. 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 3. 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet a légi személyszállítás szabályairól
 4. 176/1997. (X.11.) Kormányrendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló övezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
 5. 1/2005. (I.12) BM rendelet az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra való felkészítéséről és vizsgáztatási rendjéről
 6. 83/2006. (XII.13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről
 7. a légiközlekedéssel kapcsolatban hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet
 8. a magyar légtér légiközlekedés céljára történő igénybevételéről szóló 26/2007 (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet

Repülőtérrend 2015. január 2-től

REPTÉRREND-2015-JANUÁR-1

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a békéltető testületnél a társasággal szemben eljárást kezdeményezni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a értelmében az ügyfélnek fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületeknél a Társasággal szemben eljárást kezdeményezni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez. A békéltető testületekről, az eljárás menetéről, a hatáskörükbe tartozó ügyekről, az elérhetőségükről az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.bekeltetes.hu

Üzemben tartási engedély

legikozlekedessel_kapcsolgedely

 • Ajándéktárgyak

  Szeged-repülőtér
  Póló, 100 éves Póló, 100 éves a Szegedi Repülőtér
  Tovább
 • Ajándéktárgyak

  Szeged-repülőtér
  Póló logóval Póló, a Szegedi Repülőtér logójával
  Tovább
 • Ajándéktárgyak

  Szeged-repülőtér
  100 év a Tisza fölött Pusztai János – Dr. Ványai László 100 év a Tisza fölött 336…
  Tovább

Közlekedés

Parkolás

Kapcsolat

Pilot info